Bezkontaktní práškové mytí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Co pro tento výsledný efekt udělat?

Stačí opravdu málo. Vhozením mincí do mincovníku, mince jsou  k dispozici v naší měničce bankovek, Vám na displeji  naskočí čas, který je určen pro mytí Vašeho vozu.  V tomto čase  si sami provedete volbu mycího programu a to sepnutím  jednotlivých tlačítek 1-4, podle toho jak dlouho je třeba jednotlivé programy použít.  Program měníte přepnutím požadovaného tlačítka bez nutnosti vypnutí či přerušení mytí. 

nevyzaduje

 

O.K.NET